VETCHÝ, David, Aleš FRANC, Jiří ZEMAN, Vladimír PITSCHMANN a Josef OREL. Obalené sférické matricové pelety určené k adjustaci do detekčních trubiček k detekci inhibitorů cholinesteráz. 2020. Patent. Číslo: 308597. Název vlastníka: ORITEST spol. s r.o.; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Datum přijetí: 12. 11. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obalené sférické matricové pelety určené k adjustaci do detekčních trubiček k detekci inhibitorů cholinesteráz
Název anglicky Coated spherical matrix pellets for adjustment into detection tubes to detect cholinesterase inhibitors
Autoři VETCHÝ, David, Aleš FRANC, Jiří ZEMAN, Vladimír PITSCHMANN a Josef OREL.
Vydání Číslo: 308597, Název vlastníka: ORITEST spol. s r.o.; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Patent
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Farmaceutická fakulta
Klíčová slova anglicky pellets; detection tube; cholinesterase inhibitor; Neusilin; Eudragit
Změnil Změnila: Mgr. Hana Hurtová, učo 244985. Změněno: 12. 4. 2021 11:26.
Anotace
Obalené sférické matricové pelety, tvořené jádrem a obalem, obsahující imobilizovaný enzym na bázi cholinesteráz jako jsou acetylcholinesteráza a/nebo butyrylcholinesteráza, o aktivitě 1 až 100 kat.g-1, kde enzym je v jádrech imobilizován na porézním, vodonerozpustném anorganickém materiálu, výhodně aluminiummetasilikátu, a tato jádra jsou obalena semipermeabilním obalem z vodonerozpustného polymeru výhodně na bázi derivátů akrylátů, přičemž celková koncentrace obalu činí 1 až 10 % hmotnosti sférických obalených matricových pelet a průměr výsledné velikosti obalených sférických matricových pelet se minimálně ze 75 % nachází v rozmezí velikosti 0,1 až 3,0 mm, výhodně 0,8 až 1,25 mm, přičemž jádra pelet jsou vyrobena metodou extruze-sféronizace a obal je nanesen nástřikem ve fluidním loži a výsledné obalené sférické matricové pelety se použijí k detekci inhibitorů cholinesteráz ve formě detekční trubičky obsahující uvedené obalené sférické matricové pelety.
Anotace anglicky
Coated spherical matrix pellets, consisting of a core and a coating, containing an immobilized enzyme based on cholinesterases such as acetylcholinesterase and/or butyrylcholinesterase, with an activity of 1 to 100 kat.g-1, wherein the enzyme is in the cores immobilized on a porous, water-insoluble anorganic material, preferably aluminium metasilicate, and these cores are coated with a semipermeable coating of a water-insoluble polymer, preferably based on acrylate derivatives, where the total concentration of the coating is 1 to 10 % weight of coated spherical matrix pellets and the average size of coated spherical matrix pellets being at least from 75 % in the range of 0.1 to 3.0 mm, preferably 0.8 to 1.25 mm, wherein the pellet cores are produced by extrusion-spheronization and the coating is applied by fluid bed spraying and the resulting coated spherical matrix pellets are used to detect cholinesterase inhibitors in the form of a detection tube containing such coated spherical matrix pellets.
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 21:36