TREINDL, Ľudovít. Chemická kinetika. 2. přeprac. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 347 s. ISBN 8008003650.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chemická kinetika
Authors TREINDL, Ľudovít.
Edition 2. přeprac. vyd. Bratislava, 347 s. 1990.
Publisher Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Other information
ISBN 8008003650
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27/3/2017 05:57.
PrintDisplayed: 3/8/2021 07:11