MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER and Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. (An experiment designed to investigate the effect of framing information about Covid-19 on the feelings of personal and societal threat posed by Covid-19, the evaluation of its risks, the emotional experience and changes in behaviour in response to the Co). Online. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 64 pp. [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19.
Name (in English) An experiment designed to investigate the effect of framing information about Covid-19 on the feelings of personal and societal threat posed by Covid-19, the evaluation of its risks, the emotional experience and changes in behaviour in response to the Co
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jakub DRMOLA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka HRBKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman CHYTILEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petra MLEJNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal TÓTH (703 Slovakia, belonging to the institution), Marek DOLEJŠÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin JÁNI (703 Slovakia, belonging to the institution), Jan KLEINER (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Patricie SUŠOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution)
Edition Brno, 64 pp. 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00114925
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English framing information; Covid-19 epidemics; emotions; experimental research
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 16/3/2021 12:12.
Abstract
Tato souhrnná výzkumná zpráva představuje výsledky experimentálního výzkumu týkajícího se vlivu rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání a na změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Výzkum se uskutečnil v průběhu první vlny pandemie v květnu 2020 online a byl vyhodnocován na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zkoumány byly způsoby rámování pandemie, přičemž se ukázalo, že některé z nich jsou považovány za manipulativní a jiné ne. Hlavním zjištěním je to, že účastníci experimentu již měli silně zakotvené názory na problematiku epidemie a jejich změna pouhými rétorickými prostředky je obtížná. Současně se ukázaly rozdíly mezi jednotlivými prostředky. Výzkum rovněž zjistil nespokojenost s vybranými aspekty řešení epidemie ze strany vlády (především pokud se týká ekonomických dopadů). Zpráva obsahuje i doporučení pro budoucí zvládání epidemických situací.
Abstract (in English)
This summary research report presents the findings from an experimental study concerned with the effect of framing information about Covid-19 on people’s feelings of personal and societal threat posed by Covid-19, their evaluations of its risks, their emotional experiences and changes to their behaviour in response to the Covid-19 epidemic. The study was conducted online during the first wave of the pandemic in May 2020 and was evaluated at the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic. It investigated the ways in which the pandemic was framed, and found that some of these frames were considered manipulative and others not. The main finding was that the experiment participants already had deeply set opinions on the pandemic and it was difficult to change these by rhetorical devices alone. Differences between the various framing devices were demonstrated. The study found that subjects were dissatisfied with some aspects of the government’s dealing with the epidemic (chiefly as far as its economic impacts were concerned). The report includes recommendations for the management of future epidemic situations.
Links
TL01000398, research and development projectName: Experimentální výzkum individuálních reakcí na hrozby v kyberprostoru (Acronym: EXKYB)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
PrintDisplayed: 24/4/2024 02:16