TRČKOVÁ, Dita. Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-8236-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse
Název česky Reprezentace přírodních katastrof v diskurzu denního tisku
Autoři TRČKOVÁ, Dita.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 106 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
ISBN 978-80-210-8236-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, učo 13047. Změněno: 24. 9. 2021 14:49.
Anotace
The monograph is a research on the representation of natural catastrophes in newspapers published in Western Englishspeaking countries. It aims to reveal whom the newspaper discourse puts the blame on for the damage and destruction (whether the catastrophe is portrayed as a joint outcome of the natural phenomenon and social factors), how the discourse deals with the tension between natural disasters and the Enlightenment ideology of superiority of humankind over nature, and what are common discursive strategies dramatizing the events. The methodology of the research is critical discourse analysis, with the focus on the exploration of semantic macrostructures of the articles, lexical and syntactical analysis, and investigation of the narrative structure of victim stories.
Anotace česky
Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním přírodních katastrof v novinách vydaných v západních anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody a zkázu (ptá se, jestli je katastrofa popsána jako výsledek jak přírodního jevu, tak sociálních faktorů), zjišťuje, jak se diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami a osvícenskou ideologií nadřazenosti člověka nad přírodou, a zkoumá, jaké jsou nejběžnější diskurzivní strategie, které vedou k dramatizaci událostí. Zvolenou metodologií je kritická analýza diskurzu, která se zaměřuje na zkoumání hlavních témat článků, na lexikální a syntaktický rozbor a na analýzu narativní struktury příběhů obětí.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2023 01:21