CELÝ, Jan. Kvazičástice v pevných látkách. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1977. 283 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvazičástice v pevných látkách
Authors CELÝ, Jan.
Edition 1. vyd. Praha, 283 s. 1977.
Publisher SNTL - Nakladatelství technické literatury
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:32.
PrintDisplayed: 25/2/2021 07:02