KNOZ, Jan. Obecná zoologie. II, Organologie, rozmnožování, vývoj živočichů a základy evoluční biologie [Knoz, 1973]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 320 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obecná zoologie. II, Organologie, rozmnožování, vývoj živočichů a základy evoluční biologie [Knoz, 1973]
Authors KNOZ, Jan.
Edition 1. vyd. Praha, 320 s. 1973.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:34.
PrintDisplayed: 18/9/2021 07:34