PITSCHMANN, Vladimír, Lukáš MATĚJOVSKÝ, David VETCHÝ, Jiří ZEMAN a Aleš FRANC. Způsob přípravy indikační náplně do detekčních trubiček k detekci fosgenu a difosgenu. 2021. Patent. Číslo: 309085. Název vlastníka: ORITEST spol. s r.o.; Masarykova univerzita. Datum přijetí: 9. 12. 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Způsob přípravy indikační náplně do detekčních trubiček k detekci fosgenu a difosgenu
Název anglicky Method of preparing an indicator cartridge for detection tubes for detecting phosgene and diphosgene
Autoři PITSCHMANN, Vladimír (203 Česká republika), Lukáš MATĚJOVSKÝ (203 Česká republika), David VETCHÝ (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří ZEMAN (203 Česká republika, domácí) a Aleš FRANC (203 Česká republika, domácí).
Vydání Číslo: 309085, Název vlastníka: ORITEST spol. s r.o.; Masarykova univerzita, 2021.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Patent
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14160/21:00120065
Organizační jednotka Farmaceutická fakulta
Klíčová slova anglicky indicator cartridge; pellets; detection tube; phosgene; diphosgene; subliming substance
Změnil Změnila: JUDr. Sabina Krejčiříková, učo 383857. Změněno: 14. 4. 2022 15:24.
Anotace
Předkládané řešení poskytuje způsob přípravy indikační náplně k plnění do detekčních trubiček určených k detekci fosgenu a difosgenu v ovzduší, založené na reakci fosgenu/difosgenu s o-fenylendiamin-pyroninem za vzniku červeného reakčního produktu, který vzniká prakticky okamžitě, nejpozději však do 30 vteřin, a je organolepticky viditelný po dobu minimálně 180 minut, v němž se směs obsahující vodonerozpustný sorbent, případně směs alespoň dvou vodonerozpustných sorbentů, o celkové koncentraci 60 až 95 % hmotn., a dále obsahující 5 až 40 % hmotn., pórotvorné, snadno sublimující látky, formuje do tvaru pelet o průměru 0,1 až 3,0 mm, výhodně 0,8 až 1,25 mm; následně se uvedené sférické částice ve formě pelet podrobí sušení za teploty v rozmezí 20 až 150 °C po dobu umožňující sublimaci pórotvorné, snadno sublimující látky, až na zbytkovou koncentraci pórotvorné snadno sublimující látky v peletách v rozmezí 0,1 až 5 % hmotn., čímž se vytvoří v peletách póry, a následně se vysušené pelety impregnují o-fenylendiamin-pyroninem v množství 0,1 až 1,0 g na 100 g pelet.
Anotace anglicky
The solution is a method of preparing an indicator cartridge for filling into detection tubes to detect phosgene and diphosgene in the air, based on the reaction of phosgene / diphosgene with o-phenylenediamine-pyronine to form a red reaction product which arises almost immediately, but no later than within 30 seconds, and is organoleptically visible for at least 180 minutes, the mixture contains a water-insoluble sorbent, or a mixture of at least two water-insoluble sorbents, with a total concentration of 60 to 95% by weight, and containing 5 to 40% by weight of a pore-forming, easily subliming substance, formed into pellets of 0.1 to 3.0 mm in diameter, preferably 0.8 to 1.25 mm; subsequently, the spherical particles in the form of pellets are dried at 20 to 150 ° C for a time allowing sublimation of the pore-forming, easily subliming substances, except for the residual concentration of the pore-forming easily subliming substance in the pellets of 0.1 to 5% by weight, thereby forming pores in the pellets, and subsequently the dried pellets are impregnated with o-phenylenediamine-pyronine in 0.1 to 1.0 g per 100 g of pellets.
Návaznosti
VI20192022172, projekt VaVNázev: Detekční trubičky druhé generace pro kontinuální a opakované monitorování nervově paralytických a jiných toxických látek
Investor: Ministerstvo vnitra ČR, Detekční trubičky druhé generace pro kontinuální a opakované monitorování nervově paralytických a jiných toxických látek
VytisknoutZobrazeno: 2. 2. 2023 16:24