MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA and Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu
Authors MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA and Pavel POSPÍŠIL.
Edition 1. vyd. Bratislava, 429 s. 1988.
Publisher ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:36.
PrintDisplayed: 21/4/2021 17:38