Vysoká škola chemicko-technologická (Pardubice). Katedra analyti. Pokroky v teorii a instrumentaci moderních analytických metod. Edited by Jaroslav Churáček. 2. přeprac. a dopl. vyd. Pardubice: Vysoká škola chemicko-technologická, 1988. 193 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pokroky v teorii a instrumentaci moderních analytických metod
Authors Vysoká škola chemicko-technologická (Pardubice). Katedra analyti.
Edited by Jaroslav Churáček.
Edition 2. přeprac. a dopl. vyd. Pardubice, 193 s. 1988.
Publisher Vysoká škola chemicko-technologická
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:36.
PrintDisplayed: 9/5/2021 07:15