ECKSCHLAGER, Karel, Ivan HORSÁK and Zdeněk KODEJŠ. Vyhodnocování analytických výsledků a metod. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1980. 223 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vyhodnocování analytických výsledků a metod
Authors ECKSCHLAGER, Karel, Ivan HORSÁK and Zdeněk KODEJŠ.
Edition 1. vyd. Praha, 223 s. 1980.
Publisher Státní nakladatelství technické literatury
Other information
WWW URL
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 06:19.
PrintDisplayed: 1/4/2023 19:19