KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 88 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zoopaleontologické techniky
Authors KULICH, Jan.
Edition 1. vyd. Praha, 88 s. 1987.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:42.
PrintDisplayed: 2/12/2021 17:57