POSPÍŠIL, Ivo. Dva poljusa bytija: anglo-amerikanskij empirizm-pragmatizm i russkaja tema u Karla Čapeka. In Związki między literaturami narodów slowiańskich w XIX i XX wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. p. 225-232. ISBN 83-227-1394-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dva poljusa bytija: anglo-amerikanskij empirizm-pragmatizm i russkaja tema u Karla Čapeka
Authors POSPÍŠIL, Ivo.
Edition Lublin, Związki między literaturami narodów slowiańskich w XIX i XX wieku, p. 225-232, 1999.
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 83-227-1394-0
Changed by Changed by: Marie Hofmanová, učo 645. Changed: 11/2/2000 12:16.
PrintDisplayed: 7/12/2019 04:57