ŽALOUDEK, Karel. Masáž : příručka pro střední zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965, 270 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Masáž : příručka pro střední zdravotnické pracovníky
Authors ŽALOUDEK, Karel.
Edition Vyd. 1. Praha, 270 s. 1965.
Publisher Státní zdravotnické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 05:25.
PrintDisplayed: 19/6/2024 15:25