ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky : nauky o vlastních jménech zeměpisných. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 231 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do toponomastiky : nauky o vlastních jménech zeměpisných
Authors ŠMILAUER, Vladimír.
Edition 2. vyd. Praha, 231 s. 1966.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 12/4/2000 19:22.
PrintDisplayed: 27/10/2020 22:04