MÚSÁIOS. Héró a Leandros : Verše na rozloučenou (Přít.) : Z myšlenek Theognidových (Přít.). Translated by Julie Nováková, Edited by ve Svobodě 1. 2. opr. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 78 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Héró a Leandros : Verše na rozloučenou (Přít.) : Z myšlenek Theognidových (Přít.)
Authors MÚSÁIOS.
Translated by Julie Nováková, Edited by ve Svobodě 1. 2. opr. vyd.
Edition Praha, 78 s. 1974.
Publisher Svoboda
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 12/4/2000 21:05.
PrintDisplayed: 1/12/2021 14:38