Informační systém MU
LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem předškolní diagnostiky připravenosti dětí k nácviku čtení (Preschool diagnostic of prereading ability). In Specifické poruchy učení a chování. 1st ed. Praha: Portál, 2000, p. 72-75. ISBN 80-7178-389-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K možnostem předškolní diagnostiky připravenosti dětí k nácviku čtení
Name (in English) Preschool diagnostic of prereading ability
Authors LAZAROVÁ, Bohumíra.
Edition 1. vyd. Praha, Specifické poruchy učení a chování, p. 72-75, 2000.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7178-389-7
Keywords in English reading - preschool diagnostic
Tags reading - preschool diagnostic
Changed by Changed by: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., učo 2201. Changed: 22/6/2000 16:14.
Displayed: 27/5/2024 00:20