ŠEVČÍK, Pavel and Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání (Shock, sepsis, multiorgan failure). In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ and Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1st ed. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. p. 32-35. ISBN 80-7262-042-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Šok, sepse, multiorgánové selhání
Name (in English) Shock, sepsis, multiorgan failure
Authors ŠEVČÍK, Pavel and Petr HUSA.
Edition 1. vyd. Praha, Intenzivní medicína, p. 32-35, 2000.
Publisher Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30300 3.3 Health sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-7262-042-8
Changed by Changed by: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., učo 886. Changed: 2/1/2001 13:43.
PrintDisplayed: 6/7/2022 10:23