VAŠKŮ, Vladimír. Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636 - 1749. In Spisy FF UJEP. Brno, 1969. p. 117. č. 144.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636 - 1749
Authors VAŠKŮ, Vladimír.
Edition Brno, Spisy FF UJEP, p. 117, č. 144, 1969.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Changed by Changed by: doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc., učo 261. Changed: 16/11/2000 10:00.
PrintDisplayed: 2/3/2024 01:16