CS

Do jaké Evropy přicházíme se svými kraji ?

ŘEHÁK, Stanislav. Do jaké Evropy přicházíme se svými kraji ? (The Czech Republic and its regions: the European new-comer). Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2000, vol. 105, No 3, p. 288-294. ISSN 1212-0014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Do jaké Evropy přicházíme se svými kraji ?
Name (in English) The Czech Republic and its regions: the European new-comer
Authors ŘEHÁK, Stanislav.
Edition Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost, 2000, 1212-0014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English European Union; the Czech republic; system NUTS; regions
Tags European Union, regions, system NUTS, the Czech Republic
Changed by Changed by: doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc., učo 592. Changed: 17/4/2002 14:18.
Abstract
Autor kritizuje novou krajskou soustavu v České republice. Podle něj nebyla krajská soustava dostatečně inspirována soustavou NUTS Evropské unie, je proto zaveden nadbytečný článek komplikující budoucí kontakt krajů s EU. Kraje nerespektují regionální (zemské) tradice, kterých bylo možno v soustavě regionů dobře využít. Právě neakceptováním historických regionálních zkušeností se Česká republika vymyká ze souboru současných členských států EU, kde je regionální identita přirozenou oporou subsidiarity na regionální úrovni.
Abstract (in English)
Author criticizes new regional system in the Czech Republic. New regions were not inspired by the NUTS system of the EU. The surplus administration level may complicate the futur activities of the Czech regions. The Czech Republic dont respect stable regional (historical) unities. It may complicate the future subsidiarity on the regional level.
PrintDisplayed: 23/4/2019 16:17

Other applications