KOMÁREK, Karel. Studium biblických osobních jmen v české onomastice (The Study of Biblical Personal Names in the Czech Onomastics). In Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000. p. 232-237. ISBN 80-901673-9-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studium biblických osobních jmen v české onomastice
Name (in English) The Study of Biblical Personal Names in the Czech Onomastics
Authors KOMÁREK, Karel.
Edition 1. vyd. Praha, Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc. p. 232-237, 2000.
Publisher Ústav pro jazyk český AV ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 80-901673-9-X
Changed by Changed by: doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D., učo 1741. Changed: 19/12/2000 13:23.
PrintDisplayed: 26/11/2020 08:31