MESTEK, O. and L. NONDEK. Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí (Principles of Good Sampling Practice in Environmental Analysis). Praha: Eurachem - ČR, 1995. Kvalimetrie, 4. ISBN 80-901868-0-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí
Name (in English) Principles of Good Sampling Practice in Environmental Analysis
Authors MESTEK, O. and L. NONDEK.
Edition Praha, Kvalimetrie, 4. 1995.
Publisher Eurachem - ČR
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-901868-0-7
Changed by Changed by: doc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc., učo 1963. Changed: 20/12/2000 16:13.
PrintDisplayed: 3/12/2020 00:25