Informační systém MU
HROCH, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky, 2001, 7 s. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX. ISBN 80-210-2531-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii
Název anglicky Archetype and Symbol in Hermeneutical Philosophy
Autoři HROCH, Jaroslav.
Vydání 1. vyd. Brno, 7 s. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX, 2001.
Nakladatel Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-2531-X
Klíčová slova anglicky archetype; symbol; deep hermeneutics; collective unconsciousness; H.-G. Gadamer; Paul Ricoeur; methodology of humanities
Štítky archetype, collective unconsciousness, deep hermeneutics, H.-G. Gadamer, methodology of humanities, Paul Ricoeur, symbol
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., učo 989. Změněno: 2. 5. 2001 17:53.
Anotace
Studie se zabývá inspirativní funkcí symbolu a archetypu při vytváření adekvátní metodologie humanitních věd. Autor zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet psychologickou dimenzi filosofické hermeneutiky, klást důraz na dialektiku rozumění a neporozumění a překonat zjednodušující scientistní přístup ke sféře mytického.
Anotace anglicky
The article deals with the inspirative function of symbole and archetype for a new conception of the methodology of humanities. The author emphasizes that it is necessary to develope psychological dimension of philosophical hermeneutics, to put stress on the dialectics of understanding and misunderstanding and to overcome the simplifying and naturalistic approach to the sphere of mythical.
Zobrazeno: 21. 6. 2024 07:25