HROCH, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii (Archetype and Symbol in Hermeneutical Philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky, 2001, 7 pp. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX. ISBN 80-210-2531-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii
Name (in English) Archetype and Symbol in Hermeneutical Philosophy
Authors HROCH, Jaroslav.
Edition 1. vyd. Brno, 7 pp. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX, 2001.
Publisher Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-2531-X
Keywords in English archetype; symbol; deep hermeneutics; collective unconsciousness; H.-G. Gadamer; Paul Ricoeur; methodology of humanities
Tags archetype, collective unconsciousness, deep hermeneutics, H.-G. Gadamer, methodology of humanities, Paul Ricoeur, symbol
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., učo 989. Changed: 2/5/2001 17:53.
Abstract
Studie se zabývá inspirativní funkcí symbolu a archetypu při vytváření adekvátní metodologie humanitních věd. Autor zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet psychologickou dimenzi filosofické hermeneutiky, klást důraz na dialektiku rozumění a neporozumění a překonat zjednodušující scientistní přístup ke sféře mytického.
Abstract (in English)
The article deals with the inspirative function of symbole and archetype for a new conception of the methodology of humanities. The author emphasizes that it is necessary to develope psychological dimension of philosophical hermeneutics, to put stress on the dialectics of understanding and misunderstanding and to overcome the simplifying and naturalistic approach to the sphere of mythical.
PrintDisplayed: 23/6/2024 20:28