DADÁK, Vladimír and Igor KUČERA. Nové poznatky z bioenergetiky (Recent advances in bioenergetics). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 128 pp. skriptum.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové poznatky z bioenergetiky
Name (in English) Recent advances in bioenergetics
Authors DADÁK, Vladimír and Igor KUČERA.
Edition Praha, 128 pp. skriptum, 1988.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English bioenergetics; respiration; phosphorylation
Tags bioenergetics, phosphorylation, respiration
Changed by Changed by: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc., učo 911. Changed: 25/10/2001 11:11.
Abstract
Úvodní učební text vysvětluje základní principy přeměny energie v živých buňkách z hlediska Mitchellovy chemiosmotické teorie.
Abstract (in English)
The introductory textbook explains the basic principles of energy conversions in the living cells from the perspective of the Mitchell's chemiosmotic theory.
PrintDisplayed: 13/6/2021 13:33