PITNER, Tomáš. Transformace XML dat: standardy, nástroje, metodika, optimalizace (XML Data Transformation: Standards, Tools, Methodology, Optimization). In Proceedings of the Annual Database Conference. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. p. 285-294. DATAKON. ISBN 80-227-1597-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Transformace XML dat: standardy, nástroje, metodika, optimalizace
Name (in English) XML Data Transformation: Standards, Tools, Methodology, Optimization
Authors PITNER, Tomáš.
Edition 1. vyd. Bratislava, Proceedings of the Annual Database Conference, p. 285-294, DATAKON, 2001.
Publisher Slovenská technická univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/01:00004499
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-227-1597-2
Keywords in English XML data; XML transformace; optimalizace XML transformací
Tags optimalizace XML transformací, XML data, XML transformace
Changed by Changed by: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94. Changed: 26/10/2001 13:39.
Abstract
S razantním nástupem XML jako otevřeného a platformově nezávislého standardu pro výměnu dat vyvstává potřeba jednoduchého a efektivního nástroje pro specifikaci transformací XML dat, jež jsou vedle databázového zpracování XML dat klíčovým problémem při reálném použití XML v informačních systémech. Pro specifikaci těchto transformací byla definována řada jazyků, preferujících buďto imperativní nebo častěji deklarativní přístup. Jedním z nejperspektivnějších je jazyk XSLT. V příspěvku ukážeme hlavní způsoby řešení transformací XML dat a srovnáme je z hlediska síly, použitelnosti a efektivity. Uvedeme základní charakteristiku jazyka XSLT a souvisejících nynějších i připravovaných standardů. Hlavní část příspěvku bude poté věnována přehledu nástrojů a zejména pak metodice návrhu, implementace a optimalizace XSLT aplikací na všech úrovních návrhu.
Abstract (in English)
This article outlines the main issues of XML data transformation techniques. It presents several alternative approaches to this task with special attention to XSLT transformation language. It presents the current as well as future XSLT-related standards and tools for XSLT styles development, XSLT transformations and debugging. Furthermore, it provides a short overview of the XSLT application development methodology and shows the main levels of the development and optimization.
Links
GA201/00/D110, research and development projectName: Architektury otevřených systémů na bázi XML a RDF
PrintDisplayed: 24/9/2020 22:18