KNOTOVÁ, Dana and Jarmila FALTÝSKOVÁ. Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků. In Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1. vyd. Praha: PedF UK Praha, 2001. p. 196-201. ISBN 80-7290-059-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků
Name (in English) Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků
Authors KNOTOVÁ, Dana and Jarmila FALTÝSKOVÁ.
Edition 1. vyd. Praha, Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. p. 196-201, 2001.
Publisher PedF UK Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/01:00004832
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-7290-059-5
Changed by Changed by: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Changed: 24/5/2002 19:43.
Abstract
Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků
Abstract (in English)
Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků
Links
LS20006, research and development projectName: Podpora práce učitelů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Projects for Government Administration
PrintDisplayed: 5/6/2020 21:30