KRÉVÉ-MICKEVIČIUS, Vincas. Dainavské pověsti. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dainavské pověsti
Authors KRÉVÉ-MICKEVIČIUS, Vincas.
Edition Praha, 1960.
Publisher Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/2/1999 21:10.
PrintDisplayed: 22/11/2019 16:02