SVÍŽENSKÁ, Ivana and Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie (Anatomy in image methods. I. Skiascopy and skiagraphy). První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 pp. ISBN 80-7013-334-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie
Name (in English) Anatomy in image methods. I. Skiascopy and skiagraphy
Authors SVÍŽENSKÁ, Ivana and Vlastimil VÁLEK.
Edition První. Brno, 72 pp. 2001.
Publisher IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-7013-334-1
Keywords in English radiograph; contrast medium; projection;
Tags contrast medium, projection, radiograph
Changed by Changed by: MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc., učo 1813. Changed: 18/12/2001 08:52.
Abstract
I. díl anatomicko-radiologické učebnice, který je určen pro studenty lékařské fakulty i pro lékaře, obsahuje sumační snímky analogových rentgenových metod. Úvodní text zahrnuje stručný historický přehled, základní rozdělení zobrazovacích metod a postupy u kontrastních vyšetření.
Abstract (in English)
The first volume of the textbook contains summation radiographs of the analogue imaging techniques. Introductory text involves a brief historical outline, basic categorization of immaging methods and procedures of the radiographic examinations using contrast media.
PrintDisplayed: 27/9/2021 05:13