GAZDA, Jiří. Internacionalizacionnyje slovoobrazovateľnyje tendencii v sovremennom russkom i češskom jazykach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2001, A 49, s. 127-137. ISSN 0231-7567.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Internacionalizacionnyje slovoobrazovateľnyje tendencii v sovremennom russkom i češskom jazykach
Název česky Internacionalizační slovotvorné tendence v současné ruštině a češtině
Název anglicky The International Word-Formative Tendencies in Contemporary Russian and Czech Language
Autoři GAZDA, Jiří.
Vydání Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita, 2001, 0231-7567.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Změněno: 22. 6. 2007 21:16.
Anotace česky
Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných slovanských jazyků úzce souvisejí s globálními společenskými procesy probíhajícími v celém světě. I když svou podstatou nejde o jev nový, v současných podmínkách nabývá na šíři a intenzitě. Jazyková globalizace se v oblasti lexika projevuje jednak aktivizací lexikálního přejímání, jednak stále častějším využíváním mezinárodních slovotvorných prvků v oblasti neologické nominace. V ruštině a češtině se z tohoto hlediska v oblasti slovotvorby vedle řady srovnatelných procesů projevují některé zajímavé systémové a typologické rozdíly.
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2020 19:59