ČMELÍK, Richard and Pavel PAZDERA. Transformace derivátů 4lambda4-1,2-dithiolo[1,5-b][1,2,4]dithiazolu a 3-(R-karbonylimino)-3H-1,2-dithiolu působením dusíkatých nukleofilů (Transformation of 4lambda4-1,2-dithiolo[1,5-b][1,2,4]dithiazole and 3-(R-carbonylimino)-3H-1,2-dithiole derivatives by action of nitrogene nucleophiles). In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1st ed. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. p. 224-225. 1. ISBN 80-89029-22-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Transformace derivátů 4lambda4-1,2-dithiolo[1,5-b][1,2,4]dithiazolu a 3-(R-karbonylimino)-3H-1,2-dithiolu působením dusíkatých nukleofilů
Name (in English) Transformation of 4lambda4-1,2-dithiolo[1,5-b][1,2,4]dithiazole and 3-(R-carbonylimino)-3H-1,2-dithiole derivatives by action of nitrogene nucleophiles
Authors ČMELÍK, Richard and Pavel PAZDERA.
Edition 1. vyd. Banká Bystrica, Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností, p. 224-225, 1. 2001.
Publisher FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10401 Organic chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/01:00005249
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-89029-22-1
Keywords in English 1;2-Dithioles; 4L4-1;2-dithiolo[1;5-b][1;2;4]dithiazole
Tags 1, 2, 2-Dithioles, 2-dithiolo[1, 4L4-1, 4]dithiazole, 5-b][1
Changed by Changed by: doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc., učo 2276. Changed: 16/1/2003 12:08.
Abstract
U reprezentativní skupiny titulních skeletů byla studována stabilita (bi)cyklického systému a možnosti substituce dusíkatými nukleofily (primární, sekundární aminy).
Abstract (in English)
The stability of title skeletons towards nitrogene nucleophiles (primary, secondery amines) was studied.
Links
GA203/01/1333, research and development projectName: Chalkogenorganické sloučeniny - příprava, transformace a strukturní studie
Investor: Czech Science Foundation, Chalcogen organic compounds - synthesis, transformation and structure elucidation
MSM 143100011, plan (intention)Name: Struktura a vazebné poměry, vlastnosti a analýza syntetických a přírodních molekulových ansamblů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Structure and character of bonding, properties and analysis of synthetic and natural molecular ensembles
PrintDisplayed: 24/2/2024 14:33