CHALOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii (Selected chapters of physiotherapy in orthopedics and traumatology). první. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 186 pp. ISBN 80-7013-341-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii
Name (in English) Selected chapters of physiotherapy in orthopedics and traumatology
Authors CHALOUPKA, Richard.
Edition první. Brno, 186 pp. 2001.
Publisher Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-7013-341-4
Keywords in English physiotherapy-orthopedics-traumatology
Tags physiotherapy-orthopedics-traumatology
Changed by Changed by: doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc., učo 1701. Changed: 16/1/2002 12:55.
Abstract
Skripta jsou určena pro fyzioteraupety,lékaře v pregraduální přípravě, i klinické praxi. Jsou zaměřena především prakticky na některé možnosti a postupy, které jsou indikovány u nejčastějších nosologických jednotek. Tyto jednotky jsou stručně popsány s možnostmi konzervativní a operační léčby, včetně pooperačního režimu.
Abstract (in English)
The publication is dedicated to physiotherapeuts, medical students and practicising physicians. Described are some possibilities and procedures, indicated in frequent nosological units. These units are briefly characterized, together with possibilities of conservative and surgical treatment, including postoperative regime.
PrintDisplayed: 21/6/2021 13:39