SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA and Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické) (Vade mecum for the writer of special and scientific essays (with special reference to pedagogical works).). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 pp. ISBN 80-210-238.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické)
Name (in English) Vade mecum for the writer of special and scientific essays (with special reference to pedagogical works).
Authors SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA and Zdeňka DOHNÁLKOVÁ.
Edition 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno, 158 pp. 2000.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-238
Keywords in English special essay; scientific work; ethical aspects scientific works; types of literary information sources; secondary documentation; primary documentation; professional libraries; library catalogues; electronic information resources; information on the internet; work with special literature; bibliographical quotation; the title treatises; structure treatises; experimental inquiry; the presentation of the results; literary implementation works; linguistic obstacles of scientific texts; typographical format treatises; the formal lay-out requirements of the work
Tags bibliographical quotation, electronic information resources, ethical aspects scientific works, Experimental inquiry, information on the internet, library catalogues, literary implementation works, primary documentation, professional libraries, scientific work, secondary documentation, special essay, structure treatises, the title treatises, typographical format treatises, work with special literature
Changed by Changed by: doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc., učo 36642. Changed: 16/5/2002 13:50.
Abstract
Tým vědeckých pracovníků - zkušených vysokoškolských učitelů - uložil do 10 algoritmicky strukturovaných kapitol cenné rady, doporučení a nejnovější informace užitečné pro každého autora odborného a vědeckého spisu. Pojednány jsou následující problémové okruhy: etické aspekty odborné a vědecké práce, typy pramenných a literárních zdrojů informací, informační zázemí autora, elektronické informační zdroje, práce s odbornou literaturou, název a struktura odborné a vědecké práce, prezentace výsledků výzkumného šetření, literární zpracování práce, jazyková revize odborného a vědeckého textu, typografická podoba práce, požadavky na formální úpravu. Spis je adresován jak studentům - autorům odborných prací, tak aspirantům o uznání jejich vědeckého usilování.
Links
GA406/00/0710, research and development projectName: Výukové metody
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 3/8/2021 12:56