KADEČKA, Stanislav. České správní soudnictví v konfrontaci s ústavněprávními a mezinárodněprávními normami (Czech Administrative Justice in Confrontation with Constitutional and Internatinal Legal Norms). Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002, Roč. 54, č. 2, p. 185-211. ISSN 1335-6461.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name České správní soudnictví v konfrontaci s ústavněprávními a mezinárodněprávními normami
Name (in English) Czech Administrative Justice in Confrontation with Constitutional and Internatinal Legal Norms
Authors KADEČKA, Stanislav.
Edition Justičná revue : časopis pre právnu prax, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002, 1335-6461.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English administrative justice
Tags Administrative justice
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 22/10/2004 11:23.
PrintDisplayed: 24/1/2022 23:45