ŽÍTEK, Vladimír. Analýza nabídkové strany trhu práce - mikroregionální přístup. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů (případové studie). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 93-106. ISBN 80-210-2813-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza nabídkové strany trhu práce - mikroregionální přístup
Název anglicky Analysis of supply side of employment market - micro-regional access
Autoři ŽÍTEK, Vladimír (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vydání. Brno, Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů (případové studie), s. 93-106, 2002.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/02:00005770
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-210-2813-0
Klíčová slova anglicky unemployment; micro-regional access; rate of unemployment
Štítky micro-regional access, rate of unemployment, Unemployment
Změnil Změnil: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., učo 8819. Změněno: 15. 5. 2002 09:50.
Anotace
Statistika nezaměstnanosti (volné pracovní síly) se v ČR komplexně sleduje pouze na úrovni okresů. Na mikroregionální úrovni, tedy na nižší úrovni než je území okresu, může míra nezaměstnanosti dosahovat mnohem vyšších hodnot než na okresní úrovni, a tudíž dopady takovéto úrovně nezaměstnanosti zhoršují výchozí podmínky pro další rozvoj oblastí. Příspěvek se zaměřuje na hodnocení nezaměstnanosti ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností v rámci Jihomoravského kraje. Současně je též srovnávána míra nezaměstnanosti ve vybraných městech.
Anotace anglicky
Statistics of unemployment (free workpower) is in CR complexly pursued only on district level. On micro-regional level, it means on lower level till district level, can rate of unemployment run to much higher values than on district level, and incidences of such unemployment level make starting conditions worse for the next territory development. Article pertain to appreciation of unemployment in administrative verge of municipalities with entrusted municipal office and municipalities with extended agency in South Moravia region (NUTS3). There is also compared rate of unemployment in choiced cities.
Návaznosti
MSM 145600001, záměrNázev: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 18. 2. 2020 01:32