BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film (Cinema of normalization). Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, XI., No 21, p. 6-11. ISSN 1213-516X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Normalizační film
Name (in English) Cinema of normalization
Authors BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Cinepur, Praha, Sdružení přátel Cinepuru, 2002, 1213-516X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Czechoslovak cinema; normalization; ideology
Tags Czechoslovak cinema, ideology, Normalization
Changed by Changed by: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., učo 5142. Changed: 15/6/2007 22:17.
Abstract
Studie o normalizačním období v čs. kinematografii rozlišuje jeho etapy (konsolidace,ofenzívní normalizace, oživení, ústup normalizačního filmu, perestrojka)a ideologické pozice: mezi filmy normalizačního období byly filmy normalizační (z nichž zvláštní skupinu tvořily filmy normalizující), ale také filmy podvratné, neutrální a dozvuky 60. let.
Abstract (in English)
A study about the normalization time in Czechoslovak cinema distinguish its periods (the consolidation, the offensive normalization, the reviving, the recession of normalization cinema, perestroyka) and ideological positions: all films made during the normalization time are the films of the normalization period, but some of them were remains of the sixties, some were neutral, some acted offensively and a small group worked subversively.
PrintDisplayed: 25/7/2024 22:05