Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši
Authors
Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář.
Edition 1. vyd. Praha, 255 s. 2000.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-367-6
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19. 12. 2009 00:00.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 16:38