Imunológia :základné termíny a definície. Edited by Miroslav Ferenčík - Jozef Rovenský - Štefan Nyulassy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava: Slovac Academic Press, 2001. 348 s. ISBN 80-88908-77-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Imunológia :základné termíny a definície
Authors
Edited by Miroslav Ferenčík - Jozef Rovenský - Štefan Nyulassy.
Edition 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava, 348 s. 2001.
Publisher Slovac Academic Press
Other information
ISBN 80-88908-77-9
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 7/5/2021 02:26