MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 1. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 187 pp. ISBN 80-210-2415-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do lékařské terminologie
Authors MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ.
Edition 1. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno, 187 pp. 2002.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
ISBN 80-210-2415-1
Changed by Changed by: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc., učo 2281. Changed: 29/1/2004 10:26.
PrintDisplayed: 22/1/2021 02:22