VANDERZIEL, Jeffrey Alan and Jiří RAMBOUSEK. Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů (Winnetou Doesn't Live Here: Anthology of Contemporary American Indian Short Stories). 1st ed. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003, 501 pp. ISBN 80-86151-81-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů
Name (in English) Winnetou Doesn't Live Here: Anthology of Contemporary American Indian Short Stories
Authors VANDERZIEL, Jeffrey Alan (840 United States of America, guarantor) and Jiří RAMBOUSEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Česká republika, 501 pp. 2003.
Publisher Větrné mlýny
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-86151-81-6
Keywords in English Native Americans; Translation of Native American Literature; American Indians; Short Stories Translation; Czech Translations
Tags American Indians, Czech translations, Native Americans, Short Stories Translation
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D., učo 2362. Changed: 21/6/2007 22:57.
Abstract
Publikace je antologií povídkové tvorby v překladu studentů FF MU. Projekt zahrnoval výběr 32 autorů a povídek tak, aby pokrývaly USA i Kanadu, autory i autorky, představitele různých kmenů, různé tematické zaměření; na rozdíl od předchozích podobných výborů se zaměřuje na popis současného života indiánů, nikoliv na tradiční slovesnost. Součástí publikace je úvod k indiánské kultuře a literatuře, poznámka k povaze a problémům týmové práce na překladu a medailonky všech autorů.
Abstract (in English)
The book is an anthology of short stories translated into Czech by students of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. It includes a selection of 32 authors and short stories covering both the U.S. and Canada, male as well as female authors, different tribes and topics. Unlike other Czech anthologies, the selection concetrates on descriptions of current life of Native Americans rather than their traditional narratives. The book includes an introduction on Native American culture and literature, a note on the problems of the team work on the translations, and brief biographies of the authors.
PrintDisplayed: 16/7/2024 09:30