MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 pp. ISBN 80-7178-747-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Adolescence
Name (in English) Adolescence
Authors MACEK, Petr (203 Czechia, guarantor).
Edition Vyd. 2. Praha, 143 pp. 2003.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/03:00008729
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-7178-747-7
Keywords in English adolescents; psychosocial development
Tags Adolescents, psychosocial development
Changed by Changed by: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Changed: 27/5/2003 12:08.
Abstract
Autor předkládá přehled nových i tradičních teoretických přístupů k adolescenci, do níž ve shodě s pojetím převažujícím ve světě zahrnuje i pubescenci. Vychází rovněž z nejnovějších výzkumů dospívajících v České republice a srovnává je s údaji o jejich vrstevnících z jiných zemí. Ukazuje, co ví dnes psychologie a sociální vědy o tom, jací jsou dnešní dospívající chlapci a děvčata, co dělají a prožívají. Druhé, upravené vydání.
Abstract (in English)
Content: introduction; theories of adolescence, physical and psychosocial development, adolescents and social changes, a comparison of two generations of Czech adolescents, international comparison.
Links
LN00A023, research and development projectName: Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres
MSM 142300002, plan (intention)Name: Děti, mládež a rodina v transformaci (Acronym: MLADĚRO)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 11/8/2020 21:48