ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 4, s. 189-193, 4 s. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část
Název anglicky Polypharmacotherapy - When it is Treatment of the First or Second Choice, Part II.
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant) a Tomáš KAŠPÁREK (203 Česká republika).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/03:00009287
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Polypharmacotherapy; bipolar depression; psychotic depression; pharmacoresistant schizophrenia; combination; augmentation
Štítky augmentation, bipolar depression, combination, pharmacoresistant schizophrenia, polypharmacotherapy, psychotic depression
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 12. 3. 2009 10:47.
Anotace
Nozologické jednotky, u kteýrch používáme velmi často polyfarmakoterapie, je bipolární a psychotická deprese a farmakorezistentní schizofrenie. Ve všech těchto indikacích je málo kontrolovaných dvojitě slepých studií. Dalším aspektem je nástp atypických antipsychotik. U bipolární deprese jsou stabilizátory, event. jejich kombinace, dostačující pouze u mírné deprese, u závažnějších depresí saháme přechodně ke kombinaci s antidepresivem, u rezistentní a psychotické deprese ke kombinaci s atypickým antipsychotikem. U farmakorezistentní schizofrenie se postupně upouší od augmentačních strategií ( lithim a antikonvulziva) a více se využívá kombinací antipsychotik s rozdílným a vzájemně se doplňujícím farmakologickým profilem. K těmto bychom však neměli sáhnout dříve, než vyzkoušíme monoterapii klozapinem.
Anotace anglicky
Polypharmacotherapy is very frequently used in the bipolar and psychotic depression and in the pharmacoresistant schizophrenia. For all these indications only a few dcontrolled double-blind studies are available. Emergence of atypical antipsychotics represents another aspect of the problem. In the bipolar depression, mood stabilizers or their combinations are adequeate for mild depression only. In more severe depression the transitory use of combinations with antidepressants is recommended, in resistant and psychotic depression combinations with atypical antipsychotics can be temporally used. In pharmacoresistant schizophrenia the augmentation strategies (lithium, anticonvulsants) are not applied very often, the combinations of several antipsychotics with different and mutually complementary pharmacological profile have been employed more frequently. Such combinations should be used after a trial of monotherapy with clozapine.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2021 18:01