DOBRÝ, Lubomír. Didaktika sportovních her [2. vyd.]. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 191 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktika sportovních her [2. vyd.]
Authors DOBRÝ, Lubomír.
Edition 2. přeprac. vyd. Praha, 191 s. 1988.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 9/3/2004 20:46.
PrintDisplayed: 11/8/2020 20:57