HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace :ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003. 103 s. ISBN 80-86131-37-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ústavněprávní argumentace :ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu
Authors HOLLÄNDER, Pavel.
Edition Praha, 103 s. 2003.
Publisher Linde
Other information
ISBN 80-86131-37-8
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 23/2/2020 09:25