Český normalizační institut (Praha). Bibliografické citace : ČSN ISO 690 (01 0197). Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části : Bibliographic references. Pt. 2, Electronic documents or parts thereof (Souběž.) : Informace a dokumentace : bibliografické citace. Část 2, Elektronické dok. 1. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bibliografické citace : ČSN ISO 690 (01 0197). Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části : Bibliographic references. Pt. 2, Electronic documents or parts thereof (Souběž.) : Informace a dokumentace : bibliografické citace. Část 2, Elektronické dok
Authors Český normalizační institut (Praha).
Edition 1. vyd. Praha, 22 s. 2000.
Publisher Český normalizační institut
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 9/3/2004 21:31.
PrintDisplayed: 19/1/2021 22:04