ZAWADA, Andrzej. Literackie półwiecze, 1939-1989. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001. 286 s. : i. ISBN 83-7923-864-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Literackie półwiecze, 1939-1989
Authors ZAWADA, Andrzej.
Edition Wrocław, 286 s. : i, 2001.
Publisher Wydawnictwo Dolnośląskie
Other information
ISBN 83-7923-864-5
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 9/3/2004 22:21.
PrintDisplayed: 31/10/2020 09:36