Úpoly v školskej telesnej výchove a športovej príprave mládeže :zborník k Vedeckého seminára Bratislava, 16.6.1995. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 124 s. ISBN 80-223-1033-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úpoly v školskej telesnej výchove a športovej príprave mládeže :zborník k Vedeckého seminára Bratislava, 16.6.1995.
Authors
Edition Bratislava, 124 s. 1996.
Publisher Univerzita Komenského
Other information
ISBN 80-223-1033-6
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 15/8/2020 13:56