MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rodina jako instituce a vztahová síť
Authors MATOUŠEK, Oldřich.
Edition 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha, 161 s. 2003.
Publisher Sociologické nakladatelství
Other information
ISBN 80-86429-19-9
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 18/8/2019 02:54