GOFFMAN, Erving. Stigma :poznámky k problému zvládání narušené identity. Translated by Tomáš Prášek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 167 s. ISBN 80-86429-21-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stigma :poznámky k problému zvládání narušené identity
Authors GOFFMAN, Erving.
Translated by Tomáš Prášek.
Edition Vyd. 1. Praha, 167 s. 2003.
Publisher Sociologické nakladatelství
Other information
ISBN 80-86429-21-0
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 10/12/2022 03:31