HARANT, Michal and Oldřich LANTA. Deskriptvní geometrie. část I., pro II. ročník SVVŠ. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 283 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deskriptvní geometrie. část I., pro II. ročník SVVŠ
Authors HARANT, Michal and Oldřich LANTA.
Edition 1. vyd. Praha, 283 s. 1965.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 10/3/2004 01:57.
PrintDisplayed: 24/9/2020 18:05