Informační systém MU
GAZDA, Jiří. Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků. In Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha: Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, 2003. s. 64-73, 10 s. ISBN 80-86496-11-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků
Název česky Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků
Název anglicky Internationalisational Tendecies in Vocabulary Development of West-European Languages
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání Praha, Internacionalizmy v nové slovní zásobě, od s. 64-73, 10 s. 2003.
Nakladatel Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-86496-11-2
Klíčová slova anglicky internationalisation; West-European languages; word-formative processes;Greek-Latin origin
Štítky Greek-Latin origin, internationalisation, West-European languages, word-formative processes
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Změněno: 16. 6. 2009 16:28.
Anotace
Autor ukazuje hlavní projevy internacionalizace ve slovní zásobě současných západoslovanských jazyků - v češtině, polštině a slovenštině. Všímá si jak procesu přejímání slov z angličtiny do uvedených jazyků, tak také slovotvorných procesů, v nichž se uplatňují mezinárodní slovotvorné elementy řecko-latinského původu.
Anotace anglicky
The author shows main demonstrations of internationalisation in the vocabulary in present West-European languages - in Czech, Polish and Slovak. He observes the process of acceptance of words from English into above mentioned languages as well as word-formative processes, in which word-formative elements of Greek-Latin origin are coming across.
Zobrazeno: 24. 11. 2020 17:02